معرفی تجهیزات اجرای کفپوش پلی‌یورتان

ماله و لیسه

این وسیله جهت پخش کردن و هموار کردن لایه میانی کفپوش های پلی‌یورتان و همچنین بتونه کاری و ماستیک کاری سطح مورد استفاده قرار می گیرد.

ماله و لیسه پلی یورتان

 

ماله شانه‌ای پلی‌یورتان

این وسیله جهت پخش کردن لایه رویه کفپوش که به صورت خود تراز خواهد بود استفاده می شود. کفپوش پلی‌یورتان به صورت خودیکنواخت شونده بوده و این وسیله باعث می گردد که کفپوش پلی‌یورتان به میزان ضخامت یک میلیمتر بر روی سطح پخش شود. سطح زیرین این ماله به صورت شانه ای بوده و می تواند هنگام کشیده شدن بر روی سطح، کفپوش مایع را به میزان ضخامت یک میلیمتر بر روی سطح پخش کند. این عملیات در متراژهای بالا به وسیله تی های شانه ای نیز قابل انجام می باشد.

ماله شانه ای پلی اورتان

 

کفش میخی برای راه رفتن روی کفپوش پلی‌یورتان

این نوع کفش به منظور راه رفتن بر روی کفپوش تر و خیس در نظر گرفته شده است. هنگام اجرای کفپوش پلی‌یورتان و به خصوص هنگام انجام عملیات حباب گیری و یا پخش رنگ می بایستی این امکان وجود داشته باشد که بتوان بر روی سطح خیس رنگ حرکت داشت بدون اینکه رد کفش باقی بماند. قبل از خشک شدن سطحی رنگ می توان به وسیله کفش های میخی بر روی سطح حرکت کرده و عملیات حباب گیری و یا پخش کردن رنگ را انجام داد. با توجه به خصوصیت خودیکنواخت شوندگی کفپوش پلی یورتان محل میخ های کفش به راحتی توسط رنگ پوشیده می شود.

کفش میخی پلی‌یورتان

 

غلتک حباب گیری کفپوش پلی‌یورتان

این غلطک جهت از بین رفتن حباب های سطحی در کفپوش رویه مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه لایه نهایی کفپوش پلی یورتان در ضخامت حداقل یک میلیمتر انجام می شود، امکان باقی ماندن حباب در سطح کفپوش در ضخامت بالا وجود دارد.

این غلطک ها با توجه به شکل ظاهری ای که دارند بلافاصله بعد از پخش کردن رنگ و قبل از خشک شدن سطحی آن بر روی سطح کشیده شده و حباب های سطحی را از بین می برند. این عمل از مهمترین مراحل اجرایی کفپوش می باشد و در کیفیت و ظاهر نهایی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. البته کیفیت و فرمولاسیون کفپوش رویه پلی یورتان یا پلی یورتان نیز در میزان حباب های سطحی بسیار مهم بوده و استفاده از ماده افزودنی ضد حباب در فرمولاسیون لازم می باشد.

بیشتر بخوانید : کفپوش پلی اورتان

فهرست