ساخت ماکت با فوم اسپری پلی یورتان

 

 

اسپری فوم پلی یورتان سلول بسته :عایق فوم سلول بسته نوع بسیار متراکم تر و با چگالی بیشتر نوع سلول باز می باشد و دارای ساختار سلولی ریزتر و فشرده تر است . یک مانع بسیار خوب برای بخار آب و هوا می باشد و مناسب برای استفاده در فضای باز است. این نوع فوم بعد از تزریق منبسط شده و به چند برابر حجم اولیه خود می رسد ( البته نه به اندازه ی نوع سلول بسته آن ) و بعد از گذشت چند ساعت سفت می گردد .

فهرست