تجزیه و تحلیل کاتالیست های با تاخیر پلی اورتان

کاتالیزور با تاخیر پلی اورتان یک کاتالیزور بسیار ویژه پلی اورتان است. این نوع کاتالیزور می تواند فعالیت کاتالیزوری مورد نیاز برای درمان پلی اورتان را فراهم کند، در عین حال، می تواند عمر مفید محصولات را افزایش داده و عمر بیشتری را برای ساخت و ساز فراهم سازد. برخلاف مهارکننده ها، کاتالیزورهای تاخیری پلی یورتان نسبت به تاخیرهای مطلق نسبتا تاخیر دارند.

آنها فعالیت پایینی دارند و فعالیت کلی نسبت به کاتالیست های معمولی قابل مقایسه است و تأثیر واکنش های تاخیری در سیستم هایی بدون کاتالیزور ندارند. بسته به کاربرد، کاتالیزورهای تاخیری را به دو دسته تقسیم می کنیم: اول کاتالیزورهای تاخیری برای فوم؛ دوم کاتالیست های تاخیری برای  CASE پوشش های پلی اورتان، سیلنت های پلی اورتان، چسب های پلی اورتان و الاستومرهای پلی اورتان

۱- کاتالیزور تاخیری برای فوم

فوم های پلی اورتان شامل فوم های سفت و سخت پلی اورتان، فوم نرم، فوم نیمه سخت و محصولات خود پوستی است. واکنش های اصلی شامل واکنش های فوم، واکنش های ژل و واکنش های ترموری شدن است. بنابراین، کاتالیزورهای معمول معمولا از پلی اورتان استفاده می شود به طور عمده به کاتالیزورهای فوم افتاده، کاتالیزورهای ژلینگ تاخیر داده شده تقسیم می شوند.

کاتالیزور فوم افتتاح شده معمولا به طور عمده DY-225  است که یک محلول دیول اصلاح شده بیس (دی متیل آمین اتیل) اتر است که می تواند زمان شیردهی را تاخیر دهد و میزان پیری شتابدهنده قبل از آن را افزایش دهد.

کاتالیزورهای ژل با تاخیر بیشتر شامل DY-8154(محلول تری اتیلدینامین اصلاح شده) و DY-300 می باشد. به طور خاص،  DY-8154 به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد و به طور گسترده ای در زمینه هایی مانند فوم سخت، فوم نرم، فوم نیمه سخت و پوسته پوسته استفاده می شود و می توان آن را در برخی فرمول های الاستومر میکرو سلولی مشاهده کرد.

کاتالیزور های پلی اورتان

کاتالیست های تاخیری جدید که متفاوت از کاتالیزورهای معمول در بازار هستند، نوعی کاتالیزور تاخیری هستند که به طور خاص توسعه یافته اند. محصول اصلی DY-215 است. با ویژگی های راندمان پایین فوم، تأخیر تاخیری و اثر ژل قوی، می تواند سیالیت اولیه را فراهم کرده و پس از خمیر شدن را تسریع کرده و سرعت بخشیدن به تخریب را افزایش دهد.

این را می توان با اکثر کاتالیزورها استفاده کرد. این می تواند بعنوان یک جایگزین برای قلع آلی در برخی فرمولها استفاده شود تا سیالیت اولیه را بدون تأثیر بر بلوغ بعدی افزایش دهد.

۲- کاتالیست های پلی اورتان عقب افتاده CASE

در مقایسه با کاتالیزورهای فوم، کاتالیزورهای مورد نیاز CASE با سرعت زلزله سریع، میکرو فوم و حتی فوم مشخص می شوند. کاتالیزورهای معمول شامل DY-12 (dibutyltin dilaurate) و DY-20 (ارمنستان آلی) هستند. ، استنت فنتانیک و غیره.

بنابراین، کاتالیزور تاخیری CASE لازم است که همان کاتالیزوری را به عنوان قلع و دیگر کاتالیزورها داشته باشد و برای رسیدن به تأثیر جیوه در کارایی فوم، دشوار است و اثر دیوایستیلین دیلاتورت باید تا حد ممکن نزدیک باشد. در عین حال، کاربرد CASE متفاوت از تولید فوم است.

مواد خام و فرایندهای مورد استفاده پیچیده هستند، انتخاب پلی استر پلی استر، ایزوسیانات مختلف، و درجه حرارت و دنباله ای از مراحل سنتز نتایج مختلفی به ارمغان می آورد. بنابراین، انتخاب محصولات CASE برای کاتالیزورهای تاخیری را نمی توان تعمیم داد و باید بر اساس بسیاری از عوامل تعیین شود.

در مقایسه با کاتالیزورهای معمول، تاخیر فعال سازی اولیه کاتالیزور مشابه با بلوغ بعدی است. شکل زیر نشان می دهد که مقادیر محصولات خالص بدون کاتالیزور در مقایسه با کالاهای حاوی کاتالیزور تاخیری بهبود یافته است. می توان دید که محصولات گلرهای آلی را می توان با استفاده از یک کاتالیزور با تأخیر مناسب به دست آورد. اثر حباب کارآمد.

اثر کاتالیست های آلژینات روی پیر شدن پلی اورتان

تولید کنندگان با شما از تاثیر دوزهای مختلف کاتالیزورهای آلژینات بر پیری فوم های پلی اتر پلی یورتان به اشتراک می گذارند.

برای یک فنجان انعطاف پذیر پلی اتر پلی یورتان یک مرحله، مقدار کاتالیزور و مقدار نمک دیابوتیلین 0.2٪ بود، سپس میزان بار نگهداری بار بعد از پیری در دمای 140 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت بود.

فوم انعطاف پذیر پلی اتر پلی یورتان دوم، کاتالیزور و مقدار octoate انباشته 0.5٪، سپس مقدار نگهداری بار 100 پس از پیری در 140 درجه سانتیگراد برای 2 ساعت است.

کاتالیزور سوم و مقدار نمک دیابوتیلین 0.15٪ + آنتی اکسیدان 0.05٪، یک مرحله پلی اتیل پلی یورتان فوم نرم در سن 140 درجه سانتیگراد برای بار نگهداری بار 2h 96.

کاتالیزور سوم و مقدار نمک دیابوتیلین 0.2٪، یک مرحله پلی اتیل پلی یورتان فوم نرم در سن 140 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت پس از بار نگهداری بار 0.

برای چهارم قالب پلی اتیل پلی اورتان پلی اورتان انعطاف پذیر فوم، مقدار کاتالیزور و مقدار کاتالیزور آمین 2٪ بود، سپس میزان نگهداری بار پس از پیر شدن در دمای 140 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت، 82 بود.

در بالا به چند نوع از کاتالیزور آلومینیوم تاثیر می گذارد بر پیری پلی اورتان پلی اورتان، من امیدوارم که به شما کمک کند.

چگونگی طبقه بندی عملکرد کاتالیزوری کاتالیست

بسیاری از مردم درک بسیار محدودی از ژرمانیم آلی دارند، اما امروز ما این سه وعده (دی متیل آمینوپروپیل) آمینها، ارمنستان آلی، کلمات دم دم طولانی و غیره را گذاشتهایم و نگاهی به نقش کاتالیزوری کاتالیزورها خواهیم زد. چگونه می توان طبقه بندی اصل کار کاتالیزور را در نظر گرفت، امیدوارم شما درک بیشتری داشته باشید

اثر کاتالیزوری را می توان به موارد زیر تقسیم کرد:

۱- کاتالیزوری همگن. هر دو کاتالیزور و رزوناتور در همان فاز اثر کاتالیزوری مانند کاتالیزور اسید پایه همگن، کاتالیزور پیچیدگی همگن و غیره قرار دارند. کاتالیزور همگن بیشتر در فاز مایع انجام می شود. کاتالیست های همگن دارای مراکز فعال نسبتا همگن هستند، انتخابی بالا و واکنش های جانبی چند، اما کاتالیزورها جداسازی، بازیابی و بازسازی دشوار است.

۲- کاتالیزوری ناهمگن. شروع اثر کاتالیزوری در رابط دو مرحلهای. به طور کلی، کاتالیزور یک جامد متخلخل است و ماده واکنش مایع یا گاز است. در پاسخ کاتالیزز ناهمگن، کاتالیزور جامد اثر شیمیایی بر روی مولکول های راکتیواتور فعال می کند، مولکول های راکتیواتور فعال می شود، انرژی فعال سازی بازتاب را کاهش می دهد و سرعت بازتاب را تسریع می کند.

ظاهر کاتالیزور جامد غیر یکنواخت است تا زمانی که بخشی از شبه جذب نقطه مولکول های بازتابنده به عنوان مرکز فعال نامیده می شود. اکثر اثرات کاتالیزوری در تولید صنعتی به کاتالیز ناهمگن نسبت داده می شود.

۳- Biocatalysis. پاسخ کاتالیز تحت اثر آنزیم های زنده بدن است. اثر کاتالیزوری آنزیم دارای ویژگی های انتخابی بالا، فعالیت کاتالیزوری بالا، شرایط واکنش خفیف و سایر خصوصیات است، اما تحت تاثیر دما، pH در محلول، قدرت یونی و سایر عوامل است.

۴- کاتالیزور فعال اثر خودکار کاتالیزوری محصولات واکنش پذیر. در بعضی واکنش ها، برخی از محصولات یا میان وعده هایی که تحت تأثیر قرار می گیرند، کاتالیزوری کاتالیزوری کاتالیزوری دارند. طبقه بندی کاتالیزور کاتالیزور کاتالیزور، پس از مدت زمان القا شدن، تا حد زیادی سرعت پاسخ را تسریع می کند. اثر اتوکاتالیستی یکی از شرایط لازم برای شروع ارتعاش شیمیایی است

 

فهرست